Prihlásiť sa
košík je prázdny
! Do limitu pre dopravu zdarma zostáva nakúpiť za 90 Kč.

Objavte produkty nášho kláštora!

Urobíte radosť sebe a svojim blízkym a zároveň svojím nákupom podporíte život mníšskej komunity.

VIAC O KLÁŠTORE

Platba kartou Doprava zadarmo
od 90 €
Po zaregistrovaní na odber
noviniek získate zľavu
Doručenie do 4 dní

Ochrana osobných údajov

Info > Ochrana osobných údajov

Platné od 30. 03. 2018

Zásady spracovania osobných údajov

Spoločnosť Labora sro, IČO: 482 91 530, so sídlom Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Plzni, oddiel C, vložka 17608 (ďalej len Labora), prevádzkovateľ e-shopových webových stránok https: / /www.novydvur-obchod.cz/, prehlasuje, že všetky osobné údaje zákazníkov sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečie Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovanie osobných údajov (ďalej len Zásady) by sme Vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich ďalej používame, ak využijete našich on-line služieb (E-shop).

1. Všeobecne k návšteve nášho e-shopu

1.1 Webtracking (sledovanie na webových stránkach)

(A) V rámci skvalitňovania služieb našim zákazníkom a zabezpečenie plnej funkcionality našich webových stránok dochádza k zberu a evidovaniu určitých údajov a ďalších informácií (ďalšie informácie nepredstavujú osobné údaje). Tieto údaje a ďalšie informácie slúžia na vyhodnocovanie činnosti užívateľov na webových stránkach za účelom vykonávania štatistiky. Pritom všetky osobné údaje sú spracovávané v ich anonymizovanej podobe.

Na spracovanie údajov na štatistické účely využíva Labora služieb spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Poskytovateľ), ktorá pre Labora zabezpečuje monitorovanie údajov, ktoré sa vzťahujú k ponúkanému tovaru a produktom na webových stránkach, e- shopu Labora, a to pre ich optimálne prispôsobenie zákazníkom Labora.

(B) Preto, aby sme Vám mohli zabezpečiť, čo najviac užívateľsky prívetivé webové stránky, využívame takisto služieb spoločnosti Jiří Mareš, so sídlom Mozartova 253/60, 400 01, Ústí nad Labem Vaňov, IČO 621 92 981, ktorá nám poskytuje primerané technické prostriedky (trackingové technológie). Trackingové technológie nám pomáhajú pochopiť, akým spôsobom využívate služby na našich webových stránkach, aby sme mohli zabezpečiť ich intuitívne jednoduché ovládanie. Ďalej nám tiež umožňujú zistiť, o aké výrobky a produkty sa najviac zaujímate, aby sme vám tieto mohli ľahšie ponúkať.

(C) Pri návšteve našej webovej stránky e-shopu, zbierame, zhromažďujeme a vyhodnocujeme potrebné údaje prostredníctvom pixelov nainštalovaných na našich webových stránkach (nástroje). Nástroje zaisťujú prepojenie našich webových stránok s Vašim webovým prehliadačom, ktorý zasiela tieto informácie o využívaní našich webových stránok:

- Request (jedná sa o názov súboru pre vyjadrenie požiadavku klienta)

- Typ prehliadača / verzia prehliadača (napr. Internet Explorer, Chrome, Firefox);

- Jazyk prehliadača (napr. Čeština);

- Použitý operačný systém (napr. Windows XP, Windows 10, iOS);

- Vnútorné rozlíšenie okna prehliadača;

- Rozlíšenie obrazovky;

- Aktivácia JavaScriptu;

- Java zapnuté / vypnuté;

- Cookies áno / nie;

- Hĺbka farieb;

- Referrer URL (označenie pre URL, z ktorého bola webová stránka navštívená);

- IP adresa používateľa, u ktorej zabezpečujeme promptnú anonymizáciu.

- Časový údaj vzťahujúce k dátumu a času, kedy došlo k prístupu na webové stránky;

- Počet kliknutí;

- Ďalej môžu byť tiež zisťované informácie, ktoré sú získavané z obsahu vyplnených / nevyplnených formulárov (textové pole, ktoré je potrebné vyplniť, napríklad prihlasovacie meno a heslo. V týchto prípadoch dochádza k zisťovaniu informácií, o skutočnosti či bol daný formulár vyplnený alebo nevyplnený) .

1.2 Blokovanie ukladania dát pri Webtrackingu

Nad rámec slovenskej zákonnej úpravy ponúka Labora užívateľom webových stránok možnosť zakázať ukladanie svojich anonymných užívateľských údajov tak, aby už v budúcnosti nemohli byť zhromažďované. Doména www.novydvur-obchod.cz poskytuje pre blokovanie webtrackingu štyri cookies. Tieto cookies do budúcna zablokujú webtracking pre všetkých poskytovateľov týchto služieb. Tento zákaz bude platiť tak dlho, kým tieto cookies nevymažete. Viac informácií k problematike cookies môžete nájsť v bode 1.5.

1.3 IP adresa (adresa internetového protokolu)

(A) IP adresa sa prenáša pri každom nasadení požiadavku na webový server, aby vedel, kam má zaslať odpoveď. Dynamickú IP adresu dostane každý zákazník od poskytovateľa internetového pripojenia (ISP), a to v okamihu svojho pripojenia na internet. Z tohto dôvodu môže ISP určiť konkrétneho zákazníka, ktorému IP adresu priradil.

(B) Na základe uloženia IP adresy na našom serveri, je možné, aby sme zistili prostredníctvom ďalších informácií získaných od ISP totožnosť užívateľa pripojeného k internetu. Z tohto dôvodu Labora a Poskytovateľ neukladajú IP adresu, na základe ktorej by bolo možné dospieť k identifikácii konkrétneho používateľa, trvalo. IP adresa je používaná len za účelom rozpoznania jednotlivého prihlásenie na našu webovú stránku a tiež ako prostriedok obrany proti počítačovým útokom. Následne dochádza k anonymizáciu IP adresy tak, že sa na miesto posledných ôsmich čísiel dosadí x. Na základe vykonanej anonymizácie IP adresy, nie je možné z našej strany určiť konkrétne fyzickú osobu.

1.4 Logovacie súbory

(A) Pri každej návšteve webových stránok Labora vyšle Vášmu webovému prehliadaču informáciu o Vašich užívateľských dátach, ktoré sa uložia do protokolových súborov, tzv. Serverového logovacieho súboru. Dátové prenosy, ktoré sa týmto spôsobom ukladajú, obsahujú tieto údaje: dátum a čas návštevy webových stránok, URL navštívené webové stránky, IP adresa, pôvodný URL (tzv. Referrer), z ktorej ste na naše webové stránky prišli, množstvo prenesených dát a informáciu o user agent zaslanú Vaším webovým prehliadačom (prípadne aj typ a verzie prehliadača a použitý operačný systém).

(B) IP adresy sú na účely vyhodnotenia ukladané výlučne anonymne. Vyhodnotenie týchto logovacích dátových súborov slúži na to, aby sme mohli ľahšie nájsť chyby a boli schopní ich čo najrýchlejšie odstrániť. Okrem toho nám to umožní riadiť kapacitu servera a ďalej zlepšovať našu ponuku.

1.5 Cookies

(A) V rámci webových stránok používame tzv. Cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce krátke údaje, ktoré môžu byť pri návšteve našich webových stránok uložené do Vášho počítača. Cookies môžu obsahovať len informácie, ktoré odosielame na Váš počítač, a preto nedochádza k načítanie Vašich osobných údajov. Zároveň na základe používania súborov cookies nedochádza k prepojeniu s ďalšími údajmi, ibaže by ste s tým výslovne prejavili súhlas.

(B) Súhlas s použitím cookies nie je predpokladom pre návštevu našich webových stránok. Chceli by sme však upozorniť na to, že používanie funkcie nákupného košíka a objednávanie našich výrobkov je možné len vtedy, ak cookies povolíte.

(C) Cookies môžu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. Relačná čiže session cookies). To znamená, že existujú, len kým je webový prehliadač spustený, a po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. Persistent cookies). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači a po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazanie užívateľom. Podľa týchto cookies možno identifikovať počítač používateľa pri opätovnom spustení webového prehliadača a prezeranie internetu. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy.

(D) Na našich webových stránkach, e-shopu používame tieto cookies:

- last click (pre ukončenie práce s webovým prehliadačom, dĺžka trvania: jednorazová návšteva webových stránok);

- session cookie (pre rozpoznanie návštevy webových stránok, dĺžka trvania: jednorazová návšteva webových stránok);

Správcovia zodpovední za využitia príslušných cookies sú firmy Google Inc. a Jiří Mareš.

(E) Ukladanie súboru cookies je možné všeobecne zakázať v nastavení webového prehliadača (tiež je možné zakázať prípadné používanie cookies tretích strán). Ak tak však užívateľ urobí, môžu byť niektoré funkcie webových stránok nedostupné alebo môže mať odmietnutie cookies vplyv na zníženie používateľského dojmu.

2. Osobné údaje a ich spracovanie

2.1 Osobné údaje a účel spracovania osobných údajov

(A) Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej a identifikovateľnej osobe. Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä s odkazom na určitý identifikátor (napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor) alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú osobu, ako fyziologické, genetické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

(B) Labora spracovávané kategórie osobných údajov, ktoré potrebuje v súvislosti s dokončením objednávky: meno a priezvisko, doručovacia adresa, platobné údaje a e-mailová adresa. Ak máte navyše vytvorené zákaznícke konto, môže zároveň dochádzať k spracovaniu ďalších údajov, ktoré pri registrácii dobrovoľne poskytnete alebo uvediete v prostredí Vášho zákazníckeho konta.

(C) Vaša e-mailová adresa slúži ako Váš identifikátor (v prípade založenia zákazníckeho konta predstavuje prihlasovacie meno zákazníka) a tiež slúži pre všetku komunikáciu. Na Vašu e-mailovú adresu Vám príde potvrdenie objednávky a informácie o zaslaní.

(D) Osobné údaje sú v prípade, že nakupujete bez registrácie, tj. bez vytvorenia zákazníckeho konta, spracované za účelom dokončenia objednávky a jej vybavenia (realizácie objednávky). Ak nám poskytnete osobné údaje v súvislosti s vytvorením Vášho zákazníckeho konta, použijeme ich najmä pre správu zákazníckeho konta tak, ako je uvedené v bode 2.3 (a).

(E) Osobné údaje môžu byť taktiež použité pre marketingové účely (bližšie pozri bod 2.4).

(F) Pri návšteve našich webových stránok dochádza tiež k zberu ďalších informácií, ktoré sú zisťované na štatistické účely. Na základe týchto informácií nie je možné, bez toho aby došlo k spojeniu s ďalšími informáciami, zistiť totožnosť konkrétneho užívateľa.

(G) Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám či inak sprostredkované len vtedy, ak je to potrebné v rámci plnenia zmluvy, alebo ak ste s tým vopred vyslovili súhlas. V rámci vybavenia Vašej objednávky dostanú od nás nami vybrané subjekty, ako napr. Logistické firmy, dopravcovia, banky atď. potrebné údaje k vybaveniu Vašej objednávky. Takto získané údaje smú naši poskytovatelia služieb použiť iba na splnenie úloh súvisiacich s vybavením Vašej objednávky.

Aktuálny zoznam poskytovateľov ďalších služieb, ktorí pre daný účel môžu získať niektoré z Vašich osobných údajov:

Global Payments Europe

Geis s.r.o.

2.2 Formulárové údaje

Na webových stránkach Labora môžete využiť v rámci svojej činnosti niektoré formuláre, pomocou ktorých nám pošlete svoje údaje. Ak sa nejedná o osobné údaje, budú údaje vo formulárových poliach uložené a štatisticky vyhodnotené. V prípade, že sa jedná o osobné údaje, budú tieto údaje pre štatistické účely vyhodnocované, len ak dôjde k úspešnému odoslaniu údajov z formulára. Zároveň budú pre štatistické účely vyhodnocované operácie, ktoré boli v súvislosti s vyplňovaním formulára zrušené.

2.3 Zákaznícke konto Labora a nákup bez registrácie

(A) Pomocou registrácia si môžete zriadiť zákaznícke konto, ktoré je zabezpečené heslom (zákaznícke konto). Založením zákazníckeho konta získavate priamy prístup k svojim údajom; môžete takto nahliadať ako do svojich údajov o dokončených, tak nedokončených objednávkach. Prostredníctvom zákazníckeho konta môžete tiež spravovať svoje osobné údaje a zasielanie newslettera.

(B) Ak si neželáte založiť pre uskutočnenie nákupu zákaznícke konto, môžete v našom e-shope takisto nakúpiť bez registrácie, tj. Ako hosť. V takom prípade dochádza k spracovaniu iba tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné v súvislosti s dokončením Vašej objednávky.

(C) Založením svojho zákazníckeho konta beriete na vedomie, že budeme spracovávať Vami oznámené osobné údaje a informácie uložené vo Vašom zákazníckom kontu a užívateľskom účte a zľavách, ktoré sú s tým spojené. Ak nám udelíte súhlas, budeme súčasne vyhodnocovať Vaše užívateľské správanie, aby sme mohli zobrazovať obsah upravený priamo pre Vás.

(D) V prípade, že si nebudete priať služby uvedené v bode 2.3 (c), môžete svoje zákaznícke konto a osobné údaje v ňom v rubrike môj účet kedykoľvek vymazať a objednať si ako hosť, tj. Bez registrácie na našich webových stránkach.

2.4 Newsletter do e-mailu (obchodné oznámenia)

(A) Ak ste zasielanie obchodných oznámení neodmietli, budeme Vám e-mailom zasielať newslettery.

(B) Ak si v budúcnosti nebudete priať ďalšie newslettre, môžete sa kedykoľvek z odberu bezplatne odhlásiť. Pre odhlásenie z odberu newslettera môžete kontaktovať priamo našu zákaznícku linku. Zrušenie odberu môžete tiež vykonať prostredníctvom linku pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom newsletteru.

(C) V prípade, že sa z odoberania newslettera odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty pre tieto účely využívať.

2.5 Adresná reklama

(A) Naším cieľom je neustále skvalitňovanie našich služieb, tak aby sme mohli pre našich zákazníkov vytvoriť také webové stránky, ktoré zabezpečia používateľom ich jednoduché ovládanie, a ktoré im umožnia zobrazenie reklamy, ktorá bude zodpovedať priamo ich záujmom. Preto, aby sme mohli reklamu účelne prispôsobiť Vašim záujmom (napr. V rámci zasielanie newsletteru), využívame Vami zaslané informácie a tiež automaticky generované informácie. Medzi tieto informácie patrí napríklad informácie o kliknutiach, aké produkty ste si na našich webových stránkach prezerali, informácie o Vašom počítači a internetové pripojenie, údaje získané z operačného systému a platformy, údaje o dátume a čase návštevy našej webovej stránky a tiež aké newslettre ste si otvorili.

(B) So všetkými informáciami, ktoré v súvislosti s adresnou reklamou o Vás získame, nakladáme zásadne v pseudonymizovanej podobe, aby sme obmedzili riziká súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov.

(C) V prípade, že si neželáte dostávať cielenú reklamu, môžete ju kedykoľvek odmietnuť. Pre odvolanie súhlasu s našou adresnou reklamou sa môžete obrátiť priamo na našu zákaznícku linku uvedenú v pätičke týchto Zásad.

3. Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

3.1 Zabezpečenie osobných údajov

(A) Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame systém kódovania SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu alebo rozširovaniu.

(B) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný len po zadaní Vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste Vaše prístupové údaje nenechali tretím osobám a po ukončení Vašej činnosti v zákazníckom kontu vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spoločne s inými užívateľmi. Labora nepreberá zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel, iba ak by túto situáciu Labora priamo spôsobila.

3.2 Doba uchovávania

(A) Osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, tj. minimálne po dobu zabezpečenia realizácie Vašej objednávky, a ďalej po dobu, po ktorú je Labora povinná ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.3 Práva dotknutých osôb

(A) Ak spracovávame Vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovaní svojich osobných údajov.

(B) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať blokáciu osobných údajov, prevedenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

(C) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú Vaše osobné údaje vymazané; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Labora potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde rovnako v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre účel, ktorý ich uloženie alebo ak bude uloženie Vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

3.4 Kontaktujte nás

     V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí ohľadom týchto Zásad nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailovej pošty do schránky info@labora.cz.

kontakt:

Labora s.r.o.

Dobrá Voda 20

364 01 Toužim

Telefónna linka: +420 353 300 511

 

Tento web používa súbory cookies na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a na analýzu návštevnosti. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie

Rozumiem